Θειωρυχεία


Στη θέση Παλιόρεμα, στην ανατολική ακτή της Μήλου, λειτούργησε από το 1862 το θειωρυχείο του Βίκτορα Μελά, η παλαιότερη και συστηματικότερη ελληνική επιχείρηση του τομέα. Το 1890 τα θειωρυχεία περιήλθαν στην Εταιρεία Δημοσίων και Δημοτικών Έργων. Το 1905 όμως η λειτουργία τους σταμάτησε, καθώς η παραγωγή φθηνού θείου στην Αμερική με τη μέθοδο Flash καταδίκασε σε μαρασμό τη μονάδα. Την περίοδο 1910-1918 τα θειωρυχεία λειτούργησαν σποραδικά. Επαναλειτούργησαν συστηματικά από τη δεκαετία του 1930. Τότε κατασκευάστηκαν και οι εγκαταστάσεις που σώζονται μέχρι σήμερα, οι οποίες περιλάμβαναν γραφεία, εργαστήρια, αποθήκες υλικού, μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, σχεδιαστήριο, ξυλουργείο, μηχανουργείο, εστιατόριο, εγκαταστάσεις θραύσης και τήξης του μεταλλεύματος και κοιτώνες για τους εργαζόμενους.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου η εταιρεία ανέστειλε τις εργασίες της και συνέχισε από το 1953 μέχρι το 1958, κυρίως χάρη στη μέθοδο ευρεσιτεχνίας Σβορώνου, η οποία αποτελεί σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα. Με την πτώση της τιμής του θείου η επιχείρηση οδηγήθηκε σε οριστικό κλείσιμο το 1978
.

Πηγή: www2.egeonet.gr